Emlak Konut

EN AR
EMLAK KONUT GYO ÇEREZ POLİTİKAMIZ

ÇEREZ POLİTİKAMIZ

 

https://www.emlakkonut.com.tr/ alan adlı internet sitesi (“Web Sitesi”), “Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 B (Batı Ataşehir) Ataşehir - İstanbul” adresinde bulunan “Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.” (Bundan böyle kısaca “Şirket” veya “Emlak Konut” olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. İşbu Aydınlatma Metni ile Sitemizi ziyaretiniz esnasında Site’de konumlandırılmış çerezler vasıtası ile elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca bilgilendirmek, Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinize dair KVKK tahtındaki aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel veri, Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesine göre, kişisel veri; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade eder. Bu veriler içerisinde, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız vb. bilgiler olabilir. Ayrıca, çerez kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler/veriler, (örneğin Web Sitesi’ni nasıl kullandığınız, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğiniz gibi bilgiler), eğer bunlar kullanıcıya/ziyaretçiye tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir.

Web Sitesi’ni kullanan internet kullanıcılarının ve ziyaretçilerin kişisel verilerini;

  • Çerezler vasıtasıyla Web Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak,
  • Güvenli online erişimi ve üye oturumu açmanızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak,
  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Web Sitesi’nin, kullanıcıların ve ziyaretçilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmesi
  • Tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunmak,
  • Tekliflerimizi geliştirmek , amacıyla işlemekteyiz.

2. Çerez Türleri ve İşlemenin Hukuki Sebebi:

2.a. Kullanım Amaçlarına Göre;

Zorunlu Çerezler ; Web sitemizi ziyaretiniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve "veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatinin olması " veri işleme şartına dayanmaktayız.

İşlevsel Çerezler ; Web sitemizde kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.

Performans ve Analitik Çerezleri ; Web sitesinin geliştirilmesine yardımcı olur. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla, sitenin ne şekilde ne kadar süre kullanıldığı gibi bilgileri toplar. Web sitemizi görüntüleyen kişi sayısı ile site trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Site üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve sitenin trafiğini optimize edebiliriz. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri “açık rızanıza” dayanmaktayız.

Pazarlama ve Reklam Çerezleri ; Kullanıcıların ilgi alanlarına göre ve onlara uygun içerikler ile reklamları sunmak (“hedeflenmiş reklam/tanıtım” veya “davranışsal reklamcılık”) amacıyla kullanılır. Çerezler yoluyla elde edilen bilgileri, aynı kişiye ait diğer verilerle eşleştirerek, ilgililere daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istenmediği belirtilen içerik veya fırsatları bir daha sunmaz. Bu çerezlerin kullanımının engellenmesi mümkündür. Web sitemizde görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerine ilişkin olduğu durumlar için veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.

2.b. Saklanma Sürelerine Göre;

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies); Kalıcı çerezler, uzun süre boyunca cihazda saklanırlar. Kullanıcının sitedeki tercihlerini hatırlatmak amacıyla kullanılır. Bu çerezler, kullanıcının cihazının sabit diskinde uzun bir süre için veya süresiz olarak kullanıcı tarafından silinceye kadar mevcudiyetini korur. Kullanıcılar, bu çerezleri silebilirler. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız

Oturum Çerezleri (Session Cookies); Bu çerezler oturum sonuna kadar kullanılır, sonrasında cihazda saklanmazlar. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi’nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.

2.c. Kaynaklarına Göre ;

Birinci Taraf Çerezler; ziyaret edilen internet sitesi tarafından yerleştirilen çerezlerdir.

Üçüncü Taraf Çerezler ; Üçüncü taraf çerezler, diğer siteler, iş ortakları veya servis sağlayıcıları gibi üçüncü taraflarca oluşturulur. Bu çerezler genellikle, ziyaret edilen internet sitesinin diğer sitelere ait resim, reklamcılık, sosyal medya eklentilerini içermesi halinde söz konusu olur.

Program ortaklarımız ayrıca, kendi internet sitelerine ve uygulamalarına yerleştirilmiş çerezlerden elde edilen bilgileri Şirket ile paylaşmayı seçebilir. Program ortakları ve bağlı kuruluşlar tarafından paylaşılan veya Şirket tarafından Program ortakları web siteleri ve uygulamalarından toplanan bilgiler, Şirket ile paylaştığınız ve Şirket’in sizin hakkınızda aldığı diğer bilgilerle birleştirilebilir. Bu çerezler, Şirket’e ait web sitesine yerleştirilen çerezlerle aynı amaçlara hizmet eder ve bu amaçlar; içerikleri (reklamlar dahil olmak üzere) kişiselleştirme, reklamları ölçme, analizler oluşturma ve daha güvenli bir deneyim sunmaktır.

Ayrıca ticari elektronik ileti izni vermiş olmanız halinde kişisel verileriniz, Program Ortaklarının ürün ve hizmetlerinden Program üyelerine özel avantajlarla faydalanmanız için genel ve sizlere özelleştirilerek sunulması ve tanıtılması amacıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, yukarda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK madde 8 ve 9 kapsamında gerekli teknik tedbirleri alınmak kaydı ile (i) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilerle, (ii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla iş özelinde çalıştığımız iş ortakları ve (iii) Analitik hizmet aldığımız şirketlerle ve (iv) talep edilmesi halinde yasal merciiler ile paylaşılmaktadır.

4. Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca; veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Emlak Konut’a başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Emlak Konut tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Emlak Konut için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

5. Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

Kanun kapsamında yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, buna ilişkin olarak hazırlanmış olan Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurmak ve ıslak imza ile imzalamak suretiyle “Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 B (Batı Ataşehir) Ataşehir - İstanbul” adresine bizzat elden teslim edebilir, noter vasıtasıyla ve Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

6. Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

Web Sitesi, diğer internet sitelerine ait bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin yöneticilerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Emlak Konut link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriklerinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

7. Değişiklikler

Web Sitesi, teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişim ve gelişim göstermekte olduğundan işbu Çerez Politikası da bu doğrultuda zaman zaman güncellenecek olup, Çerez Politikası’nın güncel hali https://www.emlakkonut.com.tr/ adresinde yayımlanarak sizlerin erişimine her daim hazır bulundurulacaktır.


1 Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3.1.(e) maddesine göre, “Kişisel Verilerin İşlenmesi”: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade eder.

 

2 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından EMLAK KONUT’a daha önce bildirilen ve EMLAK KONUT sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla EMLAK KONUT’a iletir.