Emlak Konut

TR AR
Initial Public Offering (2010) Explanations & Circular for Public Offerings

İzahname ve Halka Arz Sirküleri

Yasal Uyarı

Erişmeye çalıştığınız içerik, menkul kıymetlere ilişkin tekliflerin ve satışların tescil edilmeden veya kayıt altına alınmadan önce yapılmasının, ilgili ülkenin sermaye piyasası hukuku uyarınca kanuna aykırı olduğu ülkeler tahtında herhangi bir alım veya satım teklifi oluşturmamaktadır. Burada belirtilen menkul kıymetler özellikle 1933 tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Yasası (tadil edilmiş haliyle) (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil edilmeyecektir, ayrıca Menkul Kıymetler Yasası uyarınca tescil edilmedikçe veya bu konuda muafiyet verilmedikçe Amerika Birleşik Devletleri’nde halka arz edilmeyecek veya satılmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde menkul kıymetlerin halka arzı gerçekleşmeyecektir. Bu menkul kıymetlerin halka arzı ve satışı ile ilgili bilgilerin dağıtılması diğer ülkelerde de kısıtlamalara tabi olabilir.

Erişmekte olduğunuz internet sitesi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş hisselerinin halka arzı ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilen 19.08.2010 tarihli Taslak İzahnamenin elektronik nüshasını içermektedir. Taslak izahname, bu internet sitesinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I, No: 40 sayılı Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 17. maddesi uyarınca sunulmakta olup; yalnızca bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmıştır. Taslak izahname T.C. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen izahname yasal prosedürüne uygun olarak ayrıca ilan edilecektir. Bu sebeplerle, taslak izahname tadil edilebilir ve dolayısıyla taslak izahname içerisindeki bilgilere dayanılarak karar verilmemelidir.

Aşağıda bulanan ülke listesiniden Ülkenizi seçerek ;

a) Avustralya, Kanada, Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri’nde (ülke dışında olup olmadığınıza bakılmaksızın) mukim olmadığınızı ya da şu anda Avustralya, Kanada, Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmadığınızı ve (Menkul Kıymetler Yasası’nın S Yönetmeliği’ne göre tanımlanan) Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik olmadığınızı beyan etmektesiniz. b) Türkiye dışında bulunan bir kişiye bu internet sitesinde bulunan hiçbir bilgiyi iletmeyeceğinizi ya da herhangi bir bilgiyi göndermeyeceğinizi onaylamaktasınız. Devam etmek için lütfen aşağıda bulunan listeden ülkenizi seçiniz.

Emlak Konut GYO Halka Arz İzahnamesini görmek için tıklayın.

Emlak Konut GYO Halka Arz Sirkülerini görmek için tıklayın.

Emlak Konut GYO Fiyat Tespit Raporunu görmek için tıklayın.

İzahname ve eklerini görmek için tıklayın.

Emlak Konut GYO Portföy Tablosunu görmek için tıklayın.