Emlak Konut

EN AR
2015 YILI Genel Kurul

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 14 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

 

2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 14 Nisan 2016 tarihinde saat 10:00’da Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul'da  yapılacaktır. 

 

1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,

4. 2015 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

6. 2015 yılı faaliyet kârının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,

8. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

10. 2015 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

11. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2015 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak; 06.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Geri Alım Programında Geri Alımlar İçin yetkilendirilen Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim veya Genel Müdür Murat Kurum’un yerine Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

16. Görüşler ve kapanış.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerini aşağıda görebilirsiniz
 
Ertan YETİM - Özgeçmiş Murat KURUM - Özgeçmiş Sami ER - Özgeçmiş Mehmet ÖZÇELİK - Özgeçmiş
 
Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişlerini aşağıda görebilirsiniz
 
Veysel Ekmen - Özgeçmiş
Veysel Ekmen - Bağımsızlık Beyanı

Havvanur YURTSEVER - Özgeçmiş
Havvanur YURTSEVER - Bağımsızlık Beyanı
Ertan KELEŞ - Özgeçmiş
Ertan KELEŞ - Bağımsızlık Beyanı