Emlak Konut

EN AR
2019 Yılı Genel Kurul

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 22 TEMMUZ 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

 

2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 22 Temmuz  2020 tarihinde saat 10:00’da Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul'da yapılacaktır.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,  

2. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

3. 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması, 

4. 2019 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması, 

6. Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülmesi,     

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması, 

8. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 

9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi, 

10. 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

15. Şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2020 tarihli kararı doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişini aşağıda görebilirsiniz

Ertan KELEŞ - Özgeçmiş
Hakan GEDİKLİ - Özgeçmiş
Mustafa Levent SUNGUR - Özgeçmiş
Hakan AKBULUT - Özgeçmiş

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişini aşağıda görebilirsiniz

Muhterem İNCE - Özgeçmiş
Muhterem İNCE - Bağımsızlık Beyanı
Havvanur YURTSEVER - Özgeçmiş
Havvanur YURTSEVER - Bağımsızlık Beyan
Sinan AKSU - Özgeçmiş
Sinan AKSU - Bağımsızlık Beyanı