Emlak Konut

EN AR
Kurumsal Yönetim Bilgileri İnsan Kaynakları Politikası

  Şirketin Personel Politikasının temelini oluşturan ilkeler aşağıda belirtilmiştir.

  1-Şirket bünyesinde boş kadrolara iş tanımlarının gerektirdiği nitelikte uygun ve yetenekli personel almak,

  2-Tüm personele yeterlilik ve yeteneklerine uygun yetişme ve ilerleme imkanı sağlamak,

  3-Personelin kişiliğine saygı duymak, tüm hak ve menfaatleri gözetmek,

  4-Çalışma istek ve arzusunu geliştirici bir iş ortamı, iyi beşeri münasebetler tesisini sağlamak,

  5-Personeli başarılı olmaya yönlendirmek, eğitim, bilgi ve yeteneğine göre eşdeğer imkanlar sağlamak, başarılı olanları ödüllendirmek,

  6-Boşalan yönetim kadrolarına öncelikle şirket bünyesi içinden eleman yetiştirmek ve atamak,

  7-Gereğinden fazla personel istihdam etmemek, personelin bilgi ve becerisine uygun görevde azami verimle çalışmasını sağlamak,

  8-Bütçe imkanları ölçüsünde, personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personeli faydalandırmak suretiyle şirkette çalışmayı cazip hale getirmek,

  9-Kadro imkanları dahilinde yetenekli ve başarılı personele yükselebilme imkanı ve iş güvenliği sağlamak,

  10-Personeli ilgilendiren konuları personele zamanında iletmek, görüş ve önerilerinin idareye kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek,

  11-Etkin bir eğitim plan ve program ile tüm personele kendisini geliştirme (kariyer yapma) imkanı sağlamak.

  12- Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak.

  13-Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek.

  14-Personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve iyi bir beşeri ilişkiler kurulmasında çaba göstermek.