Emlak Konut

EN AR
Değerler ve Politikalar Personel Politikası

PERSONEL POLİTİKASI

 

  • Personel ihtiyacı olan kadrolara, Şirketimizin “Görev, Yetki ve Sorumluluk ile Personel ve Disiplin Yönetmeliği” çerçevesinde ve iş tanımlarının gerektirdiği nitelikte, uygun ve yetenekli personel istihdam etmek.

  • Personelin kişiliğine saygı duymak, maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek.

  • Personelin çalışma istek ve arzusunu geliştirici iş ortamını sağlamak ve iyi bir beşerî ilişkiler kurulmasına çaba göstermek.

  • Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak.

  • Etkin bir eğitim plan ve programı ile tüm personele yeteneklerine uygun gelişme, ilerleme ve yükselebilme imkânı sağlamak.

  • Personelin bilgi ve becerisine uygun görevde azami verimle çalışmasını sağlamak, başarılı olmaya yönlendirmek ve başarılı olanları ödüllendirmek.

  • Boşalan yönetim kadrolarına öncelikle Şirket bünyesi içinden eleman atamak.

  • Bütçe imkanları ölçüsünde, personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personeli faydalandırmak suretiyle Şirkette çalışmayı cazip hale getirmek..

  • Personeli ilgilendiren konuları personele zamanında iletmek, görüş ve önerilerini Şirkete kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek.