Emlak Konut

EN AR
2013 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname

VEKALETNAME

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin [23 Ağustos 2013 Cuma günü saat 15.00’da Atatürk Mah., Turgut Özal Bulvarı, Gardenya Plaza 11/B, Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında] aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _______________________________’i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

 

A)                Temsil Yetkisinin Kapsamı

a.                   Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b.                  Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

                  Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır)

c.                   Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d.                  Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

                  Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır)

 

B)                 Ortağın sahip olduğu hisse senedinin

a.                   Tertip ve serisi                                   :

b.                  Numarası                                :

c.                   Adet-Nominal Değeri                         :

d.                  Oyda imtiyaz olup olmadığı   :

e.                   Hamiline - Nama Yazılı Olduğu         :

 

ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI :

T.C. Kimlik No (gerçek kişi ise)                     :

Adresi                                                 :

İmzası                                                 :

 

 

NOT: (A) bölümünde a, b veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. b ve d şıkkı için açıklamalar yapılır.