Emlak Konut

TR AR
Second Public Offering (2013) Prospectus 2013
İkincil Halka Arz İşlemine İlişkin Taslak İzahname
YASAL UYARI

Erişmekte olduğunuz internet sitesi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (“Şirket”) paylarının ikincil halka arzı ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na (“Kurul”) iletilen Taslak İzahnamenin elektronik kopyasını içermektedir.

Söz konusu Taslak İzahname, Şirket’in Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Kurul’un Seri: I, No: 40 sayılı Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 17’nci maddesi ve sair sermaye piyasası mevzuatı hükümlerinin öngördüğü koşullar çerçevesinde sunulmaktadır. 09.04.2013 tarihinde Kurul’a yapılan ihraç ve satış başvurusunun incelenmesi devam etmekte olup, Şirket’in paylarının ikincil halka arzına ilişkin izahname henüz Kurul tarafından onaylanmamıştır. Kurul’un onayını takiben kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacak ve ilan edilecektir.

Erişmeye çalıştığınız içerik, menkul kıymetlere ilişkin tekliflerin ve satışların tescil edilmeden veya kayıt altına alınmadan önce yapılmasının, Avustralya, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan veya Amerika Birleşik Devletler başta olmak üzere ilgili ülkenin sermaye piyasası hukuku uyarınca kanuna aykırı olduğu ülkeler tahtında herhangi bir alım veya satım teklifi oluşturmamaktadır. Burada belirtilen menkul kıymetler özellikle 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Yasası (tadil edilmiş haliyle) (U.S. Securities Act) (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil edilmeyecektir, ayrıca Menkul Kıymetler Yasası uyarınca tescil edilmedikçe veya bu konuda muafiyet verilmedikçe Amerika Birleşik Devletleri’nde halka arz edilmeyecek veya satılmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde menkul kıymetlerin halka arzı gerçekleşmeyecektir. Bu menkul kıymetlerin halka arzı ve satışı ile ilgili bilgilerin dağıtılması diğer ülkelerde de kısıtlamalara tabi olabilir. Takip eden internet sayfalarında yer alan bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Menkul Kıymetler Yasası’nda tanımlandığı şekilde “Amerika Birleşik Devletleri Kişileriyle” paylaşılmamalıdır. Kısaca takip eden internet sayfalarındaki bilgiler herhangi bir kişiye yönelik olarak Menkul Kıymet alım satımına ilişkin bir teklif oluşturmamaktadır.

***

Aşağıda bulunan “Devam” tuşuna basarak (i) Avustralya, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim olmadığınızı ya da şu anda Avustralya, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmadığınızı ve Menkul Kıymetler Yasası'nda tanımlandığı şekilde bir “Amerika Birleşik Devletleri Kişisi” olmadığınızı ve (ii) Türkiye dışında bulunan birine takip eden sayfalarda bulunan hiçbir bilgiyi iletmeyeceğinizi ya da başka bir şekilde paylaşmayacağınızı taahhüt etmektesiniz.

Eğer bilgileri görmeye yetkiniz yoksa ya da ilgili bilgiyi görme izniniz olup olmadığı konusunda tereddüdünüz varsa, internet sitesinden çıkmak için lütfen buraya basınız.

Devam