Emlak Konut

EN AR
2012 YILI Genel Kurul
 

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

 

 
 

08 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

 

 
 
1.              Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2.              Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3.              2012 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,
4.              2012 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5.              Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2012 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6.              2012 yılı faaliyet kârının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7.              Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
8.              Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9.              Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
10.           2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
11.      T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2012 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
12.           Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13.           Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14.           Şirket paylarının geri alımı hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan program dahilinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
15.           Şirketin genel kurullarının çalışma usul ve esaslarının belirlendiği ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Genel Kurul İç Yönergesi” hakkında karar alınması,
16.           Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
17.       T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi hakkında karar alınması,
18.         Görüşler ve kapanış.
 
 
 
 
 

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

 

 
 

08 MAYIS 2013 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL

 

 


 KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

 

 
 
1.              Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2.              Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3.            T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi hakkında karar alınması,
4.             Görüşler ve kapanış.
Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerini aşağıda görebilirsiniz
 
Ertan YETİM - Özgeçmiş Murat KURUM - Özgeçmiş Ali Seydi KARAOĞLU - Özgeçmiş
Mehmet Ali KAHRAMAN - Özgeçmiş

 

 

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişlerini aşağıda görebilirsiniz

 

Veysel Ekmen - Özgeçmiş
Veysel Ekmen - Bağımsızlık Beyanı


Muhammet Haluk SUR - Özgeçmiş
Muhammet Haluk SUR - Bağımsızlık Beyanı

Volkan KUMAŞ - Özgeçmiş
Volkan KUMAŞ - Bağımsızlık Beyanı