Emlak Konut

EN AR
2012 YILI Vekaletname
VEKALETNAME
 
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin [08 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 09.00’da Atatürk Mah., Turgut Özal Bulvarı, Gardenya Plaza 11/B, Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacak olan 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında] / [08 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10.30’da Atatürk Mah., Turgut Özal Bulvarı, Gardenya Plaza 11/B, Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacak olan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu] toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _______________________________’i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
A)                  Temsil Yetkisinin KapsamI
a.                    Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b.                    Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
                        Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır)
c.                    Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d.                    Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
                        Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır)
B)                  Ortağın sahip olduğu hisse senedinin
a.                    Tertip ve serisi                                       :
b.                    Numarası                                               :
c.                    Adet-Nominal Değeri                             :
d.                    Oyda imtiyaz olup olmadığı   :
e.                    Hamiline - Nama Yazılı Olduğu             :
 
ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI      :
T.C. Kimlik No (gerçek kişi ise)                             :
Adresi                                                                    :
İmzası                                                                    :
 
NOT: (A) bölümünde a, b veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. b ve d şıkkı için açıklamalar yapılır.