Emlak Konut

EN AR
2011 YILI Genel Kurul

                                        EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 

                                     19.04.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR 

1.        Toplantının açılışı, Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 

2.        2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçiler raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,

3.        2011 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,

4.        Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2011 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5.        2011 yılı faaliyet karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi,

6.        Bağımsız denetim hizmeti almak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurulun onayına sunulması, müzakeresi ve karara bağlanması,

7.        Şirket Ana Sözleşmesinin 12. ve 20. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8.        Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ücretlerinin tespiti,

           Yazılı hale getirilenYönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9.        Yönetim Kurulu’na, Şirket hisselerinin geri alımı ve imar planları çerçevesinde kamuya ayrılan alanların imar planında zorunluluk olması hallerinde ve söz konusu alanların imar planındaki amaca uygun olarak kullanılması kaydıyla ilgili kurum veya kuruluşlara devir ve terk edilmesi hususlarında yetki verilmesi,

10.    Şirket Ana Sözleşmesinin, Şirket Yönetim Kurulu’nun 14.03.2012 tarih ve 17-030 sayılı kararı uyarınca belirlenen şekilde 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 numaralı maddelerinin tadil edilmesi ve Ana Sözleşmeye 23/A numaralı maddenin eklenmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,

11.    Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirkete verilen idari para cezası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 

12.    Görüşler ve kapanış.

          Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi İçin Tıklayınız          

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerini aşağıda görebilirsiniz

Ertan YETİM - Özgeçmiş Murat KURUM - Özgeçmiş Ali Seydi KARAOĞLU - Özgeçmiş
Mehmet Ali KAHRAMAN - Özgeçmiş

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişlerini aşağıda görebilirsiniz

Muhammet Haluk SUR - Özgeçmiş
Muhammet Haluk SUR - Bağımsızlık Beyanı
Volkan KUMAŞ - Özgeçmiş
Volkan KUMAŞ - Bağımsızlık Beyanı