Emlak Konut

EN AR
2011 YILI Genel Kurul Toplantı Daveti

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN


19.04.2012 TARİHLİ TARİHLİ PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini
görüşmek üzere, 19  Nisan 2012 Perşembe günü saat 11.00’de  Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı  Gardenya 11/B Plaza Ataşehir-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın;

- Sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alacakları Genel Kurul Blokaj formunu,

- Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirket Merkezinden Giriş Kartı almaları, toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve notere onaylatmaları gerekmektedir.

Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.emlakkonut.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

Genel kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş.’nin “Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini “Blokaj Listesi”ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına  kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu,
Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun safi kazancın dağıtımına ilişkin teklifi ve 2011  Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilan tarihinden itibaren Şirket
Merkezinde ve www.emlakkonut.com.tr  adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın
incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi:
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı  Gardenya 11/B Plaza Ataşehir-İSTANBUL