Emlak Konut

EN AR
2010 YILI Genel Kurul Toplantı Daveti

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ndan,

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, asağıda yazılı gündem maddelerini görüsmek üzere, 08 Mart 2011 Salı günü saat 11.00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Gardenya 11/B Plaza Kat: 1-8 Ataşehir-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın;

- Sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alacakları Genel Kurul Blokaj formunu,

- Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirket Merkezinden Giriş Kartı almaları, toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve notere onaylatmaları gerekmektedir.

Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.emlakkonut.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

Genel kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin “Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini “Blokaj Listesi”ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun safi kazancın dağıtımına ilişkin teklifi ve 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilan tarihinden itibaren Sirket Merkezinde ve www.emlakkonut.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi:

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Gardenya 11/B Plaza Kat: 1-8 Ataşehir-İSTANBUL