Emlak Konut

EN AR
2010 YILI Vekaletname

VEKALETNAME

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin 08 Mart 2011 Salı günü saat 11:00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Gardenya Plaza 11/B Kat: 1-8 Ataşehir-İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ---------------------------------------‘i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüsü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet - Nominal Değeri

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

e) Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI:

ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen sıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) sıkkı için açıklama yapılır.